วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วัวงามสุดยอด บอยอุบล
วัวงาม บอยอุบล โดย ชูวิทย์ฟาร์ม
ติดต่อ: เสี่ยชูวิทย์ (กุ่ย) พิทักษ์พรพัลลพ 081-18768101
* ขอบคุณภาพจาก esancobal.com

วัวงามสุดยอด ซุปเปอร์คิงส์ 999วัวงามสุดยอด ซุปเปอร์คิงส์ 999 โดย ชวลิตฟาร์ม
39 ม.4 บ้านท่าชุมนุม ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ติดต่อ: เสี่ยไข่นุ้ย 086-3771652
เสี่ยจิว 089-8473185
เสี่ยแซค 081-7902452
* ขอบคุณภาพจาก esancobal.com

วัวงาม เพิ่มโชค 3

วัวงาม เพิ่มโชค 3 โดย ชวลิตฟาร์ม
39 ม.4 บ้านท่าชุมนุม ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ติดต่อ: เสี่ยไข่นุ้ย 086-3771652, 081-7902452
* ขอบคุณภาพจาก cowscenter.com